Home 9 Nabestaandenzorg 9 Digitale nalatenschap: wie kan er bij jouw gegevens?

Digitale nalatenschap: wie kan er bij jouw gegevens?

 De zeventienjarige Leon vertrekt op 22 september 2017 en komt niet meer thuis. Zijn ouders konden niet bij zijn foto’s en zijn laatste berichten. Zij blijven achter met allerlei vragen. Vragen waarop wellicht in de telefoon van Leon antwoorden te vinden zijn. RTL Nieuws wijdt er een artikel aan en werpt de vraag op: wat gebeurt er met jouw digitale leven nadat jij er niet meer bent? Maar ook: wat doe je met de digitale nalatenschap van een naaste?

Wat sla jij allemaal digitaal op?

Je laptop of smartphone biedt een schat aan informatie en herinneringen: al je contactgegevens, mails, administratie, foto’s en video’s zijn erin opgeslagen. Maar ook bankzaken of bitcoinaccounts. Als iemand (onverwacht) overlijdt lopen nabestaanden hier vaak tegenaan, naast alle andere praktische uitdagingen, terwijl ze tegelijk aan het rouwen zijn. Als erfgenamen de codes van een bitcoinaccount niet kennen, gaan de bitcoins zelfs verloren, want inloggegevens van een crypto-account worden niet opnieuw verstrekt.

 

Wat kun jij doen?

Hoe zorg je dat jouw erfgenamen na je overlijden over je (digitale) nalatenschap kunnen beschikken? Stel daarvoor een testament op, waarin staat wie je erfgenamen zijn en wie eventueel als executeur je nalatenschap mag afwikkelen. De executeur regelt alles na je overlijden en moet dus weten waar hij of zij deze informatie kan vinden, zoals je administratie, de bank waarbij je een rekening had en je inloggegevens. Maar hoe doe je dat het veiligst en hoe garandeer je dat die executeur onafhankelijk blijft en dus geen belang bij jouw nalatenschap heeft? Je kunt bijvoorbeeld een onafhankelijke, professionele executeur aanstellen. Ik vervul die rol graag voor jou.

 

Wat als een naaste is overleden?

Omgekeerd kun je zelf nabestaande zijn – vrijwel iedereen krijgt daar eens mee te maken. Wat kun je doen als bijvoorbeeld je vader overleden is en je hebt zijn inloggegevens niet? Digital Life Legacy* (DLL) kan je helpen, al was het maar om dierbare herinneringen terug te vinden. DLL wist bijvoorbeeld de foto’s en laatste berichten van Leon uit zijn telefoon te redden ter herinnering voor zijn ouders.

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je partner zomaar je iPhone laat kraken wanneer die jou van overspel verdenkt of dat een neef die geen erfgenaam is er met de bitcoins van je oma vandoor gaat. Daarom werkt DLL alleen via uitvaartbegeleiders, zorgprofessionals. En nabestaandenbegeleiders zoals ik.

* Digital Life Legacy is een organisatie die digitale gegevensdragers zoals laptops, smartphones en tablets toegankelijk maakt voor nabestaanden. 

Wil jij vastleggen wat er na jouw overlijden of dat van een naaste moet gebeuren? En wil je hier advies over of hulp bij? Neem nu vrijblijvend contact op.