Financiën en administratie na overlijden van een partner: wat komt er allemaal bij kijken?

Administratie

Na het overlijden van een partner veranderen er veel zaken in de “huishoudelijke” administratie. Denk aan het overzetten van een huurcontract of hypotheek en verzekeringen. Bepaalde abonnementen moeten worden opgezegd. Misschien stond er een auto op naam van de partner en moet deze worden overgeschreven of verkocht.

Bankzaken regelen

De bank moet door de nabestaanden op de hoogte worden gebracht van het overlijden. Vervolgens vraagt de bank bij de nabestaanden informatie op over de tenaamstelling van de rekening, wie de erfgenamen zijn etc. In sommige gevallen vraagt de bank om een Verklaring van Erfrecht en in andere gevallen is de Akte van Overlijden voldoende. Nadat alle benodigde stukken zijn ingeleverd en de bank alles heeft gecontroleerd wordt de rekening gedeblokkeerd en kunnen de nabestaanden over de bankrekening beschikken.

Wat wijzigt er in het inkomen?

Na het overlijden van een partner wijzigt het inkomen, het inkomen van de partner valt immers weg. Ook aan de uitgavenkant wijzigen er allerlei zaken, bijvoorbeeld omdat abonnementen worden opgezegd, de premie van de zorgverzekering komt te vervallen etc. Het is dan ook niet zo gek dat mensen na het overlijden van een partner vaak het overzicht kwijt raken. Het is van belang om (opnieuw) inzicht te krijgen in de inkomsten en uitgaven. Weten waar u aan toe bent geeft rust en vertrouwen. En misschien heeft u door het overlijden van uw partner recht op toeslagen, kwijtschelding of verlaging van gemeenteheffingen of bepaalde tegemoetkomingen.

 

Belastingzaken

Na een overlijden wordt de Belastingdienst middels de Gemeentelijke Basisadministratie automatisch op de hoogte gebracht. Enkele weken na het overlijden ontvangen de nabestaanden een brief van de Belastingdienst waarin ze kunnen aangeven wie contactpersoon wordt. Dit kan de partner zijn, een van de kinderen of iemand anders.

Ongeveer vijf maanden na het overlijden ontvangt de contactpersoon een verzoek tot aangifte inkomstenbelasting voor de overledene. In de begeleidende brief staat vermeld wanneer de aangifte door de Belastingdienst ontvangen moet zijn. Ook stuurt de Belastingdienst een brief over de aangifte Erfbelasting. In deze brief staat vermeld hoe u kunt nagaan of u aangifte Erfbelasting moet doen.

 

Wat als de partner de administratie altijd deed

Ik hoor vaak dat de partner die achterblijft zich verontschuldigt omdat zij of hij niets van de administratie weet. “Mijn partner deed dit altijd, ik heb me er nooit in verdiept”. Mensen zijn dan vaak het overzicht kwijt en weten niet waar ze moeten beginnen.

Na een overlijden krijgen de nabestaanden enorm veel post van allerlei instanties. Het is belangrijk om alles zo snel mogelijk te openen en te ordenen, zo houdt u het overzicht. Ook is het van belang om snel inzicht te krijgen in de financiën. De meeste (grote) banken hebben een Nabestaandendesk. Zij kunnen u helpen om de bankzaken zo snel mogelijk te regelen.