Belastingen na overlijden

Na een overlijden krijgen de erfgenamen te maken met de Belastingdienst. 

Ik help u bij de aangifte inkomstenbelasting en/of erfbelasting. 

Nabestaandenzorg-Delft Na overlijden 5 Belastingdienst

Belastingdienst

Na een overlijden krijgen de erfgenamen te maken met de Belastingdienst. Nabestaandenzorg-Delft helpt u bij de aangifte inkomstenbelasting en/of erfbelasting. 

Wat heeft de Belastingdienst te maken met een overlijden?

 

Na het overlijden van een partner, ouder of kind krijgen de erfgenamen te maken met de Belastingdienst. De Belastingdienst wordt automatisch door de gemeentelijke basisadministratie op de hoogte gesteld van het overlijden. Enkele weken later ontvangen de erfgenamen een brief waarin de Belastingdienst informeert wie de contactpersoon voor de erfgenamen is. 

Enkele maanden later ontvangt de contactpersoon een verzoek om de laatste aangifte inkomstenbelasting voor de overledene te doen, en in veel gevallen stuurt de Belastingdienst bovendien een aangiftebrief voor de Erfbelasting.

Als ik voor u optreedt als executeur of als gevolmachtigde, dan maken de aangifte inkomstenbelasting en de aangifte erfbelasting (desgewenst) onderdeel uit van de dienstverlening.

Laatste aangifte Inkomstenbelasting
van de overledene

Een paar maanden na het overlijden stuurt de Belastingdienst een brief naar de contactpersoon met de uitnodiging om aangifte voor de inkomstenbelasting voor de overledene te doen.

Werkwijze

  • De aangifte doet u via het zogenaamde F-biljet dat met de aangiftebrief wordt meegestuurd.
  • Wanneer u geen Aangiftebiljet ontvangt maar verwacht dat u wel aangifte moet doen, dan moet u het biljet telefonisch aanvragen bij de Belastingdienst.
  • Op het F-biljet vult u de inkomstengegevens in van de overledene in het jaar van overlijden, de banktegoeden op de dag van overlijden, eventuele schulden en bezittingen, bezittingen in het buitenland etc.
  • U kunt de aangifte eventueel ook online doen, maar u moet dan eerst een nabestaandenmachtiging aanvragen bij de Belastingdienst.
  • Na het indienen van de aangifte Inkomstenbelasting controleert de Belastingdienst de gegevens, en berekent of er nog inkomstenbelasting over het betreffende jaar verrekend moet worden.
  • Vervolgens ontvangt de contactpersoon een definitieve aanslag over het desbetreffende belastingjaar. Eventuele voorschotten die al zijn uitbetaald worden hiermee verrekend.

Erfbelasting

Binnen 4 maanden na het overlijden stuurt de Belastingdienst een brief naar de contactpersoon waarin wordt vermeld of de erfgenamen aangifte Erfbelasting moeten doen. Of dit het geval is, hangt af van de hoogte van de erfenis en of de erfenis binnen de vrijstelling valt.

Bekijk hier de vrijstellingen voor erfbelasting.

Levenstestament

Vrijstellingen erfbelasting 2023

U bent:

Bedrag van uw vrijstelling in 2023

Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner

€ 723.526

Kind, pleegkind of stiefkind

€ 22.918

Kleinkind

€ 22.918

Achterkleinkind

€ 2.418

Kind met een beperking

€ 68.740

Ouder

€ 54.270
Erven u en uw partner allebei? Dan is de
vrijstelling voor u samen € 54.270.

Andere erfgenaam, bijvoorbeeld een broer of zus

€ 2.418

 

Is de waarde van uw erfenis lager dan of gelijk aan uw vrijstelling? Dan betaalt u geen erfbelasting.
Is de waarde van uw erfenis hoger dan uw vrijstelling? Dan betaalt u erfbelasting over het bedrag dat boven uw vrijstelling uitkomt. Het tarief hangt af van de waarde van uw erfenis en uw relatie met de overledene.

De tarieven voor 2023 zijn als volgt:

Waarde erfenis

Partner
(Pleeg- of stief)kind
Kind met een beperking

Kleinkinderen en
verdere afstammelingen

Overige erfgenamen
zoals een broer, zus of ouders

€ 0 – € 138.641

10%

18%

30%

€ 138.642 en meer

20%

36%

40%

 

N

Betrouwbaar

N

Erkend gecertificeerd

N

Persoonlijk contact

N

Laagdrempelig

N

Deskundig

Plan direct een gratis kennismakingsgesprek

30 minuten, telefonisch of online.

Neem vrijblijvend contact op

Bel mij op: 06 -15 35 51 08

Mail mij op: info@nabestaandenzorg-delft.nl

Of stuur mij een bericht via het contactformulier.

Altijd antwoord binnen één werkdag.

Stuur een bericht

Plan direct een gratis kennismakings-

gesprek

30 minuten, telefonisch of online.

Bel mij op: 06 -15 35 51 08

Mail mij op: info@nabestaandenzorg-delft.nl

Of stuur mij een bericht via het contactformulier.

Altijd antwoord binnen één werkdag.

Stuur een bericht