Belastingen na overlijden

Na een overlijden krijgen de erfgenamen te maken met de Belastingdienst. 

Nabestaandenzorg-Delft helpt u bij de aangifte inkomstenbelasting en/of erfbelasting. 

Nabestaandenzorg-Delft Na overlijden 5 Belastingdienst

Belastingzaken na een overlijden

 

Na een overlijden krijgen de erfgenamen te maken met de Belastingdienst. Het begint  met een brief die de erfgenamen binnen 4 weken na het overlijden ontvangen waarin de Belastingdienst informeert wie de contactpersoon voor de overledene is.

Na een aantal maanden ontvangt de contactpersoon een verzoek om de laatste aangifte inkomstenbelasting voor de overledene te doen, en in veel gevallen stuurt de Belastingdienst tevens een aangiftebrief voor de Erfbelasting.

Wanneer u Nabestaandenzorg-Delft inschakelt als executeur of als gevolmachtigde, dan maken de aangifte inkomstenbelasting en de aangifte erfbelasting (desgewenst) onderdeel uit van de dienstverlening. 

Laatste aangifte Inkomstenbelasting (aangifte F-biljet)

Als er aangifte voor de inkomstenbelasting moet worden gedaan, dan stuurt de Belastingdienst een brief naar de contactpersoon. De Belastingdienst streeft ernaar om dit binnen 5 maanden na het overlijden te doen. De aangifte doet u via het zogenaamde F-biljet dat met de aangiftebrief wordt meegestuurd. Wanneer u geen Aangiftebiljet ontvangt maar verwacht dat u wel aangifte moet doen, dan moet u het biljet telefonisch aanvragen bij de Belastingdienst. Op het F-biljet vult u de inkomstengegevens in van de overledene in het jaar van overlijden, de banktegoeden op de dag van overlijden, eventuele schulden en bezittingen, bezittingen in het buitenland etcetera.
U kunt de aangifte eventueel ook online doen, maar u moet dan eerst een nabestaandenmachtiging aanvragen bij de Belastingdienst.
Na het indienen van de aangifte Inkomstenbelasting controleert de Belastingdienst de gegevens, en berekent of er nog inkomstenbelasting over het betreffende jaar verrekend moet worden.
Vervolgens ontvangt de contactpersoon een definitieve aanslag over het desbetreffende belastingjaar. Eventuele voorschotten die reeds zijn uitbetaald worden hiermee verrekend.

Erfbelasting

De Belastingdienst stuurt binnen 4 maanden na het overlijden een brief naar de contactpersoon waarin wordt vermeld of de erfgenamen aangifte Erfbelasting moeten doen. Of dit het geval is hangt af van de hoogte van de erfenis en of de erfenis binnen de vrijstelling valt.

Vrijstellingen erfbelasting 2023

Levenstestament

U bent:

Bedrag van uw vrijstelling in 2023

Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner

€ 723.526

Kind, pleegkind of stiefkind

€ 22.918

Kleinkind

€ 22.918

Achterkleinkind

€ 2.418

Kind met een beperking

€ 68.740

Ouder

€ 54.270
Erven u en uw partner allebei? Dan is de
vrijstelling voor u samen € 54.270.

Andere erfgenaam, bijvoorbeeld een broer of zus

€ 2.418

 

Is de waarde van uw erfenis lager dan of gelijk aan uw vrijstelling? Dan betaalt u geen erfbelasting.
Is de waarde van uw erfenis hoger dan uw vrijstelling? Dan betaalt u erfbelasting over het bedrag dat boven uw vrijstelling uitkomt. Het tarief hangt af van de waarde van uw erfenis en uw relatie met de overledene.

De tarieven voor 2023 zijn als volgt:

Waarde erfenis

Partner
(Pleeg- of stief)kind
Kind met een beperking

Kleinkinderen en
verdere afstammelingen

Overige erfgenamen
zoals een broer, zus of ouders

€ 0 – € 138.641

10%

18%

30%

€ 138.642 en meer

20%

36%

40%

 

N

Betrouwbaar

N

Erkend gecertificeerd

N

Persoonlijk contact

N

Laagdrempelig

N

Deskundig

Plan direct een gratis kennismakingsgesprek

30 minuten, telefonisch of online.

Neem vrijblijvend contact op

Bel mij op: 06 -15 35 51 08

Mail mij op: info@nabestaandenzorg-delft.nl

Of stuur mij een bericht via het contactformulier.

Altijd antwoord binnen één werkdag.

Stuur een bericht

Contact

Yvonne Sanli
06 -15 35 51 08
info@nabestaandenzorg-delft.nl

KvK inschrijfnummer: 71598413

Nabestaandenzorg-Delft helpt je bij:

  • Het ordenen en bijhouden van jpuw administratie
  • Het openen en/of opbergen van de post
  • Het invullen van formulieren
  • Het aanvragen van voorzieningen bij jouw gemeente, of toeslagen bij de Belastingdienst
  • Het betalen van rekeningen
  • Belastingaangiften
  • Het onderhouden van contacten met instanties.