Erfenis

Als u erfgenaam bent, dan moet u beslissen of u de erfenis wel of niet accepteert (dit wordt ook wel een erfenis aanvaarden genoemd). U heeft drie keuzes: u aanvaardt de erfenis zuiver, u aanvaardt de erfenis beneficiair, of u verwerpt de erfenis.

Maar wat houdt dit nu eigenlijk in? Lees hieronder verder.

Nabestaandenzorg-Delft kan u helpen bij het nemen van uw beslissing.

Nabestaandenzorg-Delft Na overlijden 5 Erfenis

Erfenis

Als u erfgenaam bent, dan moet u beslissen of u de erfenis wel of niet accepteert (dit wordt ook wel een erfenis aanvaarden genoemd). U heeft drie keuzes: u aanvaardt de erfenis zuiver, u aanvaardt de erfenis beneficiair, of u verwerpt de erfenis. Maar wat houdt dit nu eigenlijk in? Lees hieronder verder.

Ik ben erfgenaam, en wat nu?

Als u erfgenaam bent dan moet u beslissen of u de erfenis accepteert of verwerpt. Bent u met meerdere erfgenamen dan moet u afspreken wie als contactpersoon voor de Belastingdienst zal optreden. En er moeten talloze andere zaken geregeld en besloten worden. Nabestaandenzorg-Delft ondersteunt u hier graag bij als betrokken en onafhankelijke professional.

Lees hieronder de verschillen tussen de redenen voor het kiezen van een bepaalde manier van aanvaarden en het verwerpen van de erfenis. Lees daaronder verder voor meer uitleg over: zuiver aanvaarden, verwerpen en beneficair aanvaarden.

Waarom zuiver aanvaarden

 

Z

u weet zeker dat er geen schulden worden nagelaten

Z

de procedure is minder omslachtig dan beneficiair aanvaarden

Z

u kunt (over het algemeen) sneller over uw erfdeel beschikken.

Waarom verwerpen

Z

u wilt niets met de nalatenschap te maken hebben

Z

de nalatenschap omvat meer schulden dan vermogen

Z

u wilt niets met de andere erfgenamen te maken hebben.

Waarom beneficair aanvaarden

 

Z

minderjarige kinderen zijn erfgenaam

Z

om te voorkomen dat u de schulden van de overledene moet betalen

Z

u zit zelf in een schuldhulpverleningstraject.

Zuiver aanvaarden

 

Wanneer u de erfenis zuiver aanvaardt, dan erft u (eventueel samen met de andere erfgenamen) alle bezittingen en schulden van de overledene. U bent ook samen met de eventuele andere erfgenamen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap.
Door zuiver te aanvaarden bent u aansprakelijk voor eventuele schulden van de overledene. U kunt uw keuze om zuiver te aanvaarden officieel maken door uw beslissing door te geven aan de rechtbank of bij de notaris. Maar u kunt ook “per ongeluk” zuiver aanvaarden, wanneer u als erfgenaam bepaalde handelingen verricht. Bijvoorbeeld door waardevolle spullen van de overledene mee naar huis te nemen (zonder schriftelijk vast te leggen om welke spullen het gaat en dat u deze zaken meeneemt om ze veilig te stellen), door schuldeisers te betalen met geld uit de nalatenschap, of door geld op te nemen van de (gezamenlijke) bankrekening. Op het moment dat u door bepaalde gedragingen de erfenis per ongeluk aanvaardt, bent u aansprakelijk voor eventuele schulden van de overledene, bijvoorbeeld voor een banklening of een hypotheekschuld.

Verwerpen

Tegenpool van zuiver aanvaarden van een erfenis is het verwerpen. U kiest hiervoor wanneer de schulden van de overledene hoger zijn dan de bezittingen, wanneer u niets met de nalatenschap te maken wilt hebben, of wanneer u niets met de andere erfgenamen te maken wilt hebben.
Als u een erfenis verwerpt dan krijgt u niets uit de nalatenschap, dus ook geen persoonlijke spullen zoals fotoboeken, sieraden of brieven. U bent niet aansprakelijk voor eventuele schulden en u bent niet betrokken bij de afwikkeling.
Als u kiest voor het verwerpen van de erfenis dan moet u uw keuze kenbaar maken bij de rechtbank of bij de notaris. Hier zijn kosten aan verbonden.
erfenis

Beneficair aanvaarden

 

De derde optie is beneficiair aanvaarden. U erft dan wel de bezittingen maar niet de schulden. Als er schulden zijn dan worden deze alleen betaalt als er voldoende bezittingen zijn. U hoeft eventuele schulden dus niet uit eigen zak te betalen maar uit de nalatenschap.
De belangrijkste reden voor erfgenamen om te kiezen voor beneficiaire aanvaarding is als men niet zeker weet of de overledene schulden heeft achtergelaten. Minderjarige erfgenamen kunnen overigens niet zuiver aanvaarden (om de kinderen te beschermen tegen eventuele schulden van de overledene), zij kunnen alleen beneficiair aanvaarden of verwerpen. De keuze voor beneficiair aanvaarden moet u kenbaar maken door het formulier Verklaring Nalatenschap in te vullen en in te leveren bij de rechtbank of de notaris. De wettelijk vertegenwoordiger kan dit voor de minderjarige erfgenaam regelen.
Wanneer een van de erfgenamen beneficiair aanvaardt dan is het proces van de afwikkeling ingewikkelder dan bij een zuivere aanvaarding. Er gelden bijzondere regels voor de vereffeningsprocedure, de erfgenamen gezamenlijk zijn verantwoordelijk.

Taken vereffening:
• Spullen van de overledene bewaren, verkopen, verdelen
• Een lijst maken van waardevolle spullen
• Inventariseren of de overledene schulden heeft nagelaten
• De schuldeisers benaderen en de hoogte van de schulden opvragen
• Schulden betalen
• Een lijst maken van alle handelingen die u heeft verricht om de erfenis te regelen (rekening en verantwoording afleggen) en deze bij de rechtbank inleveren.
De vereffeningsprocedure is klaar als alle schulden zijn betaald, als er geen schulden en bezittingen meer zijn, als de rechtbank iemand aanstelt om de erfenis te regelen.

Na het overlijden van mijn man moest ik erg veel regelen. Doordat wij geen testament hadden wist ik niet hoe ik alles moest doen.
Yvonne heeft me geholpen, ze wist precies wat er allemaal gedaan moest worden, en heeft mij geweldig geholpen, ze weet wat ze doet, ik ben haar erg dankbaar!
Dankjewel Yvonne

Adri Willemse

Plan direct een gratis kennismakingsgesprek

30 minuten, telefonisch of online.

Neem vrijblijvend contact op

Bel mij op: 06 -15 35 51 08

Mail mij op: info@nabestaandenzorg-delft.nl

Of stuur mij een bericht via het contactformulier.

Altijd antwoord binnen één werkdag.

Stuur een bericht

Plan direct een gratis kennismakings-

gesprek

30 minuten, telefonisch of online.

Bel mij op: 06 -15 35 51 08

Mail mij op: info@nabestaandenzorg-delft.nl

Of stuur mij een bericht via het contactformulier.

Altijd antwoord binnen één werkdag.

Stuur een bericht