Executeur

 

Een executeur benoemt u in uw testament en deze is verantwoordelijk voor de afwikkeling van uw nalatenschap

Nabestaandenzorg-Delft na overlijden 5 Executeur

Executeur

Een executeur benoemt u in uw testament en deze is verantwoordelijk voor de afwikkeling van uw nalatenschap. Lees hieronder hoe het in zijn werk gaat als je een executeur wilt benoemen en de redenen waarom dit verstandig is om te doen. 

Wat is een executeur? 

Een executeur is iemand die u vertrouwt, en die u in uw testament aanwijst om uw nalatenschap af te wikkelen. Dit kan uw partner of een familielid zijn, of een professionele onafhankelijke executeur. Wanneer de executeur zijn benoeming aanvaardt dan is hij of zij verantwoordelijk voor de afhandeling van de nalatenschap, en moet hij of zij ervoor zorgdragen dat de erfgenamen krijgen waar ze recht op hebben. Wanneer er geen executeur benoemd is, dan zijn de erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor de afhandeling van de nalatenschap.
De wet en het testament bepalen wat de rechten en verplichtingen van de executeur zijn. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen de begrafenisexecuteur, beheersexecuteur en de executeur-afwikkelingsbewindvoerder. U bepaalt zelf in uw testament welke rol de executeur krijgt. De executeur is het aanspreekpunt voor de afwikkeling van de nalatenschap.

Waarom is het verstandig om een executeur te benoemen?

Z

Eén aanspreekpunt voor instanties

Z

Zelf bepalen wie uw nalatenschap gaat afwikkelen

Z

Snelle en efficiënte afwikkeling

Z

Zaken goed geregeld willen hebben bij alle leeftijden

Z

U wilt een goed doel benoemen tot erfgenaam.

Z

Wanneer erfgenamen een moeizame verstandhouding hebben

Z

U bent alleenstaand en heeft geen kinderen (of de kinderen wonen ver weg)

Z

Uw erfgenamen zijn minderjarig

Z

U heeft veel erfgenamen, of veel bezittingen en vermogen

Taken van de executeur

 

De belangrijkste taken van de executeur zijn als volgt:

    • Het opmaken van de boedelbeschrijving (het in kaart brengen van de bezittingen en de schulden)
    • De erfgenamen regelmatig informeren over de voortgang van de afwikkeling
    • De nalatenschap beheren: schulden betalen, zaken verkopen, leegruimen van de woning, verkopen van de woning, opzeggen van abonnementen
    • Aan het eind van de afwikkeling rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen (een overzicht opstellen van de ontvangsten en uitgaven en van de verrichte werkzaamheden)
    • De nalatenschap verdelen.

Aansprakelijkheid van de executeur

De executeur is hoofdelijk aansprakelijk voor de aangifte en betaling van de erfbelasting. Denk er daarom goed over na voordat u de benoeming tot executeur aanvaardt. 

Kosten werkzaamheden executeur

 

Als u in uw testament een executeur heeft benoemd dan kunt u diegene een beloning voor zijn werkzaamheden toekennen. Wanneer u zelf geen beloning vastlegt, dan is in de wet geregeld dat de beloning voor de executeur 1% bedraagt van het vermogen van de overledene op de dag van overlijden. In uw testament kunt u een hogere of lagere beloning laten vastleggen.
Een professioneel executeur werkt op basis van een uurtarief. De tarieven van Nabestaandenzorg-Delft kunt u hier terug vinden.

Over Nabestaandenzorg-Delft

Nabestaandenzorg-Delft is opgericht door Yvonne Sanli. Ik heb jarenlang gewerkt in ondersteunende rollen op een afdeling personeelszaken en salarisadministratie. In 2018 heb ik de opleiding Nalatenschapscoach gevolgd bij VCM en me laten inschrijven in het ICR coaching register.

Ik ben gecertificeerd levensexecuteur, executeur, gevolmachtigde, toezichthouder of nabestaandenbegeleider. U bepaalt zelf welke rol ik heb in uw hulpvraag.

Ik maak gebruik van i-executeur, een softwareprogramma waarin alle stappen in het proces van de afwikkeling door mij worden vastgelegd. Hierdoor wordt de voortgang van het proces bewaakt en transparantie richting de betrokkenen gegarandeerd.

Professioneel, betrouwbaar, onpartijdig
N

Betrouwbaar

N

Erkend gecertificeerd

N

Persoonlijk contact

N

Onafhankelijk

N

Onpartijdig

Plan direct een gratis kennismakingsgesprek

30 minuten, telefonisch of online.

Neem vrijblijvend contact op

Bel mij op: 06 -15 35 51 08

Mail mij op: info@nabestaandenzorg-delft.nl

Of stuur mij een bericht via het contactformulier.

Altijd antwoord binnen één werkdag.

Stuur een bericht

Plan direct een gratis kennismakings-

gesprek

30 minuten, telefonisch of online.

Bel mij op: 06 -15 35 51 08

Mail mij op: info@nabestaandenzorg-delft.nl

Of stuur mij een bericht via het contactformulier.

Altijd antwoord binnen één werkdag.

Stuur een bericht