Testament opstellen?

Of toch wettelijke verdeling?

 

Een testament is  een document dat u opstelt bij leven
en waarin u uw wensen vastlegt voor na uw overlijden.

Nabestaandenzorg-Delft Tijdens leven 5 Testament

Testament

In een testament legt u uw wensen vast voor na uw overlijden. Lees hieronder waarom u een testament kunt opstellen, wat u erin vastlegt en de werkwijze van Nabestaandenzorg-Delft.  

Wettelijke verdeling of testament laten opstellen?

 

In Nederland kennen we de wettelijke verdeling. Als er geen testament is opgemaakt, dan erven de langstlevende partner en uw kinderen voor gelijke delenf De kinderen krijgen een vordering in geld op de langstlevende partner, die wordt uitgekeerd na overlijden van de langstlevende. Op deze manier kan de langstlevende partner in de gezamenlijke woning blijven wonen. De langstlevende partner is verplicht om de erfbelasting op het eigen erfdeel en dat van de kinderen na uw overlijden af te dragen aan de Belastingdienst.

In de wet is bepaald dat wanneer u geen partner of kinderen heeft, uw ouders, broers of zussen erven. Zijn uw broers of zussen overleden, dan erven hun kinderen. En zijn er geen erfgenamen, dan erft de Nederlandse staat.
Wanneer u samenwoont zonder geregistreerd partnerschap en u komt te overlijden, dan erft uw partner niets.

Wanneer u wilt afwijken van deze wettelijke regeling dan moet u een testament laten opstellen.

Waarom een testament opstellen?

Z

Uw partner heeft kinderen uit een eerdere relatie en u wilt hen tot uw erfgenaam benoemen

Z

U woont samen zonder geregistreerd partnerschap

Z

U heeft een dubbele nationaliteit en u wilt dat uw nalatenschap volgens Nederlands recht wordt afgewikkeld

Z

U heeft minderjarige kinderen en u wilt de voogdij goed regelen voor het geval u iets overkomt

Z

U wilt niet aan al uw kinderen (hetzelfde) nalaten

Z

U wilt een bepaald bedrag aan goede doelen of aan iemand anders legateren

Z

U wilt iemand aanwijzen die als executeur uw nalatenschap gaat afwikkelen

Z

U wilt duidelijkheid scheppen voor uw nabestaanden

Wanneer u besluit om een testament te laten opstellen dan is het belangrijk om eerst uw (persoonlijke en financiële) situatie en uw wensen goed in kaart te brengen. Vervolgens maakt u een afspraak bij een notaris.
Als u lang geleden een testament heeft laten opmaken dan kan het van belang zijn om uw testament nog eens tegen het licht te houden van uw huidige situatie. Heeft u nog (goed) contact met degenen die u in uw testament benoemd heeft? Staat u nog steeds achter het goede doel waaraan u jaren geleden een geldbedrag wilde nalaten? Misschien zijn de wettelijke regels inmiddels veranderd waardoor een wijziging van uw testament verstandig is? Blijft uw (huidige) partner goed verzorgd achter? Of laat u onbedoeld geld na aan uw ex-partner?

Welke onderwerpen legt u vast in uw testament?  

 

Z

Wie zijn uw erfgenamen

Z

Onterven van (een van de) kinderen of uitsluiten "koude kant"

Z

Aan wie (of aan welk goed doel) wilt u een geldbedrag achterlaten

Z

Vruchtgebruik van de woning

Z

Benoemen van een executeur.

Rol Nabestaandenzorg Delft bij opstellen testament

 

Wanneer u een testament wilt opstellen dan is een afspraak bij de notaris noodzakelijk. Waarom dan toch een professional inschakelen? Ik kan u ondersteunen bij het inventariseren en vastleggen van uw wensen in uw concept testament ter voorbereiding op de afspraak met de notaris. Ik kom hiervoor gewoon bij u thuis. Voor mensen die op zien tegen een notarisbezoek wordt de drempel hierdoor verlaagd. In begrijpelijke taal, en samen met een onafhankelijke professional, bereidt u zich in uw eigen omgeving voor op het bezoek aan de notaris.

Kosten opstellen testament

opstellen testament

Het tarief voor begeleiding bij het opstellen van een testament door Nabestaandenzorg-Delft bedraagt 195 euro. Dit is inclusief een adviesgesprek van maximaal 2 uur bij u thuis en het uitwerken van het concept testament. De notariskosten en inschrijving van uw testament in het Centraal Testamenten Register komen hier nog bij en worden apart door de notaris gefactureerd.

Testament laten opstellen door een notaris

 

Nadat u uw situatie en uw wensen in kaart heeft gebracht (en eventueel besproken met uw partner of kinderen) al dan niet voorbereid met Yvonne van Nabestaandenzorg Delft, dan maakt u een afspraak bij een notaris. De notaris spreekt uw wensen met u door en stelt vast of u wilsbekwaam bent (met andere woorden of u begrijpt waarvoor u gaat tekenen). Vervolgens wordt een concept opgesteld. Als alles naar wens is wordt het definitieve document opgemaakt en wordt een afspraak gemaakt ter ondertekening. Na ondertekening wordt het testament ingeschreven in het Centraal Testamenten Register en uw nabestaanden kunnen na uw overlijden uw testament opvragen en uw nalatenschap volgens uw wensen afwikkelen.

Codicil

 

U kunt aan uw testament ook uw codicil toevoegen. Een codicil is een handgeschreven document waarin u vastlegt aan wie u welke goederen wilt nalaten. U wilt bijvoorbeeld bepaalde sieraden nalaten aan uw nichtje, of fotoboeken aan een van uw kinderen. Of aardewerken schalen aan uw broer. Het codicil moet handgeschreven zijn, en voorzien van een datum en uw handtekening. U bent niet verplicht om een codicil bij een notaris te laten registreren (als onderdeel van uw testament), maar het kan wel verstandig zijn omdat het codicil anders nergens geregistreerd wordt. 

Op deze pagina https://nabestaandenzorg-delft.nl/verschil-tussen-testament-levenstestament-levensdossier-en-codicil leg ik het verschil uit tussen een testament, levenstestament, levensdossier en codicil.

Yvonne heeft ons erg goed geholpen met het opstellen van onze testamenten en levenstestamenten. Door het stellen van de juiste vragen en het uitzoeken van een aantal zaken wisten we precies welke zaken we in onze (levens-)testamenten wilden vastleggen. De afspraak met de notaris voor het opstellen van de documenten was daardoor slechts een formaliteit.

Annemiek H.

Over Nabestaandenzorg-Delft

Nabestaandenzorg-Delft is opgericht door Yvonne Sanli. Ik heb jarenlang gewerkt in ondersteunende rollen op een afdeling personeelszaken en salarisadministratie. In 2018 heb ik de opleiding Nalatenschapscoach gevolgd bij VCM en zich laten inschrijven in het ICR coaching register.

Ik ben gecertificeerd levensexecuteur, executeur, gevolmachtigde, toezichthouder of nabestaandenbegeleider. U bepaalt zelf welke rol ik heb in uw hulpvraag.

Ik maak gebruik van i-executeur, een softwareprogramma waarin alle stappen in het proces van de afwikkeling door mij worden vastgelegd. Hierdoor wordt de voortgang van het proces bewaakt en transparantie richting de betrokkenen gegarandeerd.

Professioneel, betrouwbaar, onpartijdig
N

Betrouwbaar

N

Erkend gecertificeerd

N

Persoonlijk contact

N

Onafhankelijk

N

Onpartijdig

Plan direct een gratis kennismakingsgesprek

30 minuten, telefonisch of online.

Neem vrijblijvend contact op

Bel mij op: 06 -15 35 51 08

Mail mij op: info@nabestaandenzorg-delft.nl

Of stuur mij een bericht via het contactformulier.

Altijd antwoord binnen één werkdag.

Stuur een bericht

Plan direct een gratis kennismakings-

gesprek

30 minuten, telefonisch of online.

Bel mij op: 06 -15 35 51 08

Mail mij op: info@nabestaandenzorg-delft.nl

Of stuur mij een bericht via het contactformulier.

Altijd antwoord binnen één werkdag.

Stuur een bericht