Levenstestament opstellen

In een levenstestament wijst u iemand aan die namens u mag handelen wanneer u hier zelf (tijdelijk of permanent) niet meer toe in staat bent, bijvoorbeeld bij dementie of een grote operatie. Het levenstestament is geldig bij leven en eindigt bij overlijden. 

Een levenstestament is bijvoorbeeld nodig als u de gezamenlijke woning wilt verkopen en uw partner niet meer wilsbekwaam is.

Ik adviseer u over de inhoud in begrijpelijke taal, waarna u een afspraak maakt bij de notaris om het document te ondertekenen.

Bekijk hier de werkwijze en redenen om een levenstestament op te stellen.

Nabestaandenzorg-Delft Tijdens leven 5 Levenstestament

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een juridisch document waarin u vastlegt wie namens u mag handelen wanneer u dit zelf (tijdelijk of permanent) niet meer kunt. Bijvoorbeeld na een ernstig ongeval, of bij dementie. In het levenstestament geeft u iemand een volmacht om namens u te handelen. Deze persoon noem je een levensexecuteur of gevolmachtigde. Het levenstestament is van kracht bij leven. Wanneer u komt te overlijden vervalt de machtiging.

U bepaalt zelf vanaf welk moment, of in welke situatie de volmacht van kracht wordt, bijvoorbeeld bij (beginnende) dementie of bij een ingrijpende operatie. Het is ook mogelijk om de volmacht direct in te laten gaan.

Het is belangrijk om het levenstestament tijdig op te stellen, omdat u op het moment van ondertekening van het document wilsbekwaam moet zijn. Dit wordt vastgesteld door de notaris bij wie u het levenstestament laat opstellen. Hij of zij zal willen vaststellen of u begrijpt wat u gaat ondertekenen. Bij twijfel wordt een onafhankelijk arts om een oordeel gevraagd. Op het moment dat u niet meer wilsbekwaam bent kunt u geen levenstestament meer opstellen. Bij “Meer informatie” vind u een artikel over het belang van een levenstestament bij dementie Diagnose dementie, en wat nu? – Nabestaandenzorg-Delft.

Als u een levenstestament wilt opstellen dan is het van belang om goed na te denken welke zaken u in het levenstestament wilt regelen, aan wie u deze zaken toevertrouwt en wanneer – of in welke situatie – u de volmacht in wilt laten gaan. U kunt bijvoorbeeld iemand benoemen voor het behartigen van uw medische zaken, en iemand anders voor uw financiële zaken. Ook kunt u bijvoorbeeld een toezichthouder benoemen die toezicht houdt op de werkzaamheden van gemachtigde.  Nadat u uw wensen in kaart heeft gebracht maakt u een afspraak bij een notaris om het levenstestament te laten opstellen.

 

Wat is het verschil tussen een levensexecuteur en een bewindvoerder?

Een levensexecuteur is iemand die u zelf uitkiest om uw belangen te behartigen. Dit kan een familielid, een goede bekende zijn, of iemand die beroepsmatig als  levensexecuteur optreedt.

Wanneer u geen levenstestament opstelt en u wordt wilsonbekwaam, dan wijst de rechter iemand aan die uw zakelijke belangen gaat behartigen, een bewindvoerder. Voor uw medische belangen kan een mentor worden aangesteld. Dit zijn dus personen die door de rechter worden aangesteld, u heeft hier zelf geen invloed op. Het grote verschil met een levensexecuteur is dat u deze persoon wel zelf uitkiest, en u uw wensen met deze persoon kunt bespreken zodat hij of zij uw belangen behartigt zoals u dit wilt.

Nabestaandenzorg-Delft kan u ondersteunen bij het inventariseren en vastleggen van uw wensen over uw levenstestament in begrijpelijke taal, waarna u een afspraak maakt bij de notaris om het document te ondertekenen.

Lees hieronder meer over het levenstestament, de werkwijze en redenen om een levenstestament op te stellen.

Waarom een levenstestament opstellen?

Z

Acute ziekte

Z

Alzheimer klachten

Z

Zaken goed geregeld willen hebben bij alle leeftijden

Z

Onzekerheden bij uw naasten wegnemen

Z

Iemand die zaken voor u mag regelen bij instanties

Z

Alleenstaand

Z

Regie in eigen hand houden

Wie benoem ik tot levensexecuteur of gevolmachtigde?

 

Degene die u aanwijst als levensexecuteur geeft u een volmacht om namens u belangrijke beslissingen te nemen (vandaar dat de woorden “levensexecuteur” en “gevolmachtigde” door elkaar gebruikt worden), bijvoorbeeld over medische behandelingen en over uw bankzaken, of over de verkoop van uw woning. In het levenstestament geeft u aan in welke situatie u de volmacht in wilt laten gaan. De volmacht eindigt wanneer u overlijdt, de taak van de levensexecuteur houdt dan automatisch op. U kunt de levensexecuteur overigens nog wel volmacht geven om uw uitvaart te regelen. Ook kunt u het levenstestament altijd nog wijzigen, bijvoorbeeld als degene die u heeft aangewezen zelf niet meer in staat is om uw belangen te behartigen.

Omdat degene die u aanwijst als levensexecuteur namens u belangrijke beslissingen mag nemen is het van groot belang dat u deze persoon volledig vertrouwt. En dat u erop kunt vertrouwen dat de gevolmachtigde bij het behartigen van uw zaken uw wensen respecteert en naleeft. In sommige gevallen is de levensexecuteur de partner of een van de kinderen, of een ander familielid. Wanneer het uw naasten ontbreekt aan kennis of tijd, of omdat u niemand in uw omgeving hebt aan wie u deze taak kan toevertrouwen, dan kunt u Nabestaandenzorg Delft als professionele levensexecuteur inschakelen.

De rol van Nabestaandenzorg Delft als levensexecuteur

 

Nabestaandenzorg Delft treedt op als levensexecuteur, bijvoorbeeld voor alleenstaanden, of voor mensen waarvan de kinderen niet in de buurt wonen. Tijdens het kennismakingsgesprek bespreek ik met u welke zaken u mij wilt toevertrouwen, of u naast mij een andere levensexecuteur wilt benoemen, en of u ook een toezichthouder wilt. Vervolgens maken we een afspraak voor het invullen van de Checklist voor het Levenstestament. Nadat het document is ingevuld maak ik een afspraak bij de notaris voor de ondertekening en registratie in het Centraal Levenstestament Register.

U bepaalt uiteraard zelf voor welke zaken u een volmacht wilt geven, medisch of financieel of beide.

Toen de intensieve zorg voor een kennis me teveel werd, heb ik contact opgenomen met Yvonne. De eerste kennismaking was erg prettig en voelde goed: Yvonne pakte gelijk door en was duidelijk in wat ze als gevolmachtigde voor meneer kon betekenen en wat de stappen zouden zijn. Het geeft me rust dat ik in het vervolg gezellig bij meneer op bezoek kan en de zakelijke kant aan Yvonne kan overlaten.

J.D.

Welke zaken kan uw levensexecuteur voor u behartigen?

  • Financiële en zakelijke belangen
  • Begeleiden bij een verhuizing
  • Het op orde brengen en houden van de administratie
  • Het inschakelen en bemiddelen voor de juiste medische zorg of thuiszorg
  • Wel of geen reanimatie
  • Uw wachtwoorden
Levenstestament
N

Betrouwbaar

N

Erkend gecertificeerd

N

Persoonlijk contact

N

Laagdrempelig

N

Deskundig

Plan direct een gratis kennismakingsgesprek

30 minuten, telefonisch of online.

Neem vrijblijvend contact op

Bel mij op: 06 -15 35 51 08

Mail mij op: info@nabestaandenzorg-delft.nl

Of stuur mij een bericht via het contactformulier.

Altijd antwoord binnen één werkdag.

Stuur een bericht

Plan direct een gratis kennismakings-

gesprek

30 minuten, telefonisch of online.

Bel mij op: 06 -15 35 51 08

Mail mij op: info@nabestaandenzorg-delft.nl

Of stuur mij een bericht via het contactformulier.

Altijd antwoord binnen één werkdag.

Stuur een bericht