Levenstestament opstellen

Een levenstestament is een document dat dat van kracht is bij leven. In dit document legt u onder andere vast wie er namens u mag handelen wanneer u hier zelf niet meer toe in staat bent bij bijvoorbeeld ziekte.

Ik adviseer u over de inhoud in begrijpelijke taal, waarna u een afspraak maakt bij de notaris om het document te ondertekenen.

Bekijk hieronder de werkwijze en redenen om een levenstestament op te stellen.

Nabestaandenzorg-Delft Tijdens leven 5 Levenstestament

Levenstestament

Een levenstestament is een document dat dat van kracht is bij leven. In dit document legt u onder andere vast wie er namens u mag handelen wanneer u hier zelf niet meer toe in staat bent bij bijvoorbeeld ziekte.

Ik adviseer u over de inhoud in begrijpelijke taal, waarna u een afspraak maakt bij de notaris om het document te ondertekenen.

Bekijk hieronder de werkwijze en redenen om een levenstestament op te stellen.

Waarom een levenstestament opstellen?

Z

Acute ziekte

Z

Alzheimer klachten

Z

Zaken goed geregeld willen hebben bij alle leeftijden

Z

Onzekerheden bij uw naasten wegnemen

Z

Overlijden partner

Z

Alleenstaand

Z

Regie in eigen hand houden

Wat is een levenstestament?

 

Een levenstestament is een document  waarin u iemand aanwijst die namens u belangrijke beslissingen mag nemen wanneer u dit zelf niet meer kunt, bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval.

In uw levenstestament benoemt u iemand die u vertrouwt om namens u uw financiële zaken te behartigen en/of medische beslissingen te nemen. Deze persoon heet een levensexecuteur of gevolmachtigde.

U bepaalt zelf vanaf welk moment – of in welke situatie – de volmacht van kracht wordt, bijvoorbeeld bij (beginnende) dementie of bij een ingrijpende operatie.

Het is belangrijk om het levenstestament tijdig op te stellen, omdat u op het moment van ondertekening van het document wilsbekwam moet zijn. Dit wordt vastgesteld door de notaris bij wie u het levenstestament laat opstellen. Hij of zij zal willen vaststellen of u begrijpt wat u gaat ondertekenen. Bij twijfel wordt een onafhankelijk arts om een oordeel gevraagd. Op het moment dat u niet meer wilsbekwam bent kunt u geen levenstestament meer opstellen.

Het levenstestament is van kracht bij leven en de volmacht eindigt op het moment van overlijden.

Wie benoem ik tot levensexecuteur of gevolmachtigde?

 

Degene die u aanwijst als levensexecuteur geeft u een volmacht om namens u belangrijke beslissingen te nemen, bijvoorbeeld over medische behandelingen en over uw bankzaken, of over de verkoop van uw woning. Het is daarom erg belangrijk dat u degene die u deze taak toevertrouwt volledig vertrouwt. En dat u erop kunt vertrouwen dat de gevolmachtigde bij het behartigen van uw zaken uw wensen respecteert en naleeft. In sommige gevallen is de levensexecuteur de partner of een van de kinderen, of een ander familielid. Wanneer het uw naasten ontbreekt aan kennis of tijd, of omdat u niemand in uw omgeving hebt aan wie u deze taak kan toevertrouwen, dan kunt u Nabestaandenzorg-Delft als professionele levensexecuteur  inschakelen.  

De rol van Nabestaandenzorg-Delft als levensexecuteur

 

Als u niemand in uw naaste omgeving heeft die u de rol van levensexecuteur kunt of wilt toevertrouwen, dan neemt Nabebestaandenzorg-Delft deze rol graag op zich. Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we welke zaken u wilt dat Yvonne namens u behartigt. Vervolgens maken we een afspraak voor het invullen van de Checklist voor het Levenstestament. Nadat het document is ingevuld maakt Yvonne een afspraak bij de notaris voor de ondertekening en registratie in het Centraal Levenstestament Register.

U bepaalt voor welke zaken u een volmacht wilt geven, medisch of financieel of beide. 

Onderwerpen welke u vastlegt in uw levenstestament:

  • Financiële en zakelijke belangen
  • Begeleiden bij een verhuizing
  • Het op orde brengen en houden van de administratie
  • Het inschakelen en bemiddelen voor de juiste medische zorg
  • Wel of geen reanimatie
  • Uw wachtwoorden
Levenstestament
N

Betrouwbaar

N

Erkend gecertificeerd

N

Persoonlijk contact

N

Laagdrempelig

N

Deskundig

Plan direct een gratis kennismakingsgesprek

30 minuten, telefonisch of online.

Neem vrijblijvend contact op

Bel mij op: 06 -15 35 51 08

Mail mij op: info@nabestaandenzorg-delft.nl

Of stuur mij een bericht via het contactformulier.

Altijd antwoord binnen één werkdag.

Stuur een bericht

Contact

Yvonne Sanli
06 -15 35 51 08
info@nabestaandenzorg-delft.nl

KvK inschrijfnummer: 71598413

Nabestaandenzorg-Delft helpt je bij:

 • Het ordenen en bijhouden van jpuw administratie
 • Het openen en/of opbergen van de post
 • Het invullen van formulieren
 • Het aanvragen van voorzieningen bij jouw gemeente, of toeslagen bij de Belastingdienst
 • Het betalen van rekeningen
 • Belastingaangiften
 • Het onderhouden van contacten met instanties.