“Toch nog snel…” en niets geregeld

Maarten heeft een goede band met zijn jongste zus, Marijke. Zijn broer Willem ziet hij eigenlijk alleen op verjaardagen. Marijke is alleenstaand en heeft geen kinderen. Ze is sowieso wat op zichzelf. Met Willem heeft zij ook weinig en oppervlakkig contact. Sinds het overlijden van hun ouders zien Maarten en Marijke elkaar eens per week en gaan dan meestal naar de bioscoop – ze zijn niet zulke praters.

Regel jij het maar

Na de trailers, vlak voor de film begint, fluistert Marijke dat ze borstkanker heeft. “Als ik er niet meer ben moet jij alles maar regelen.”

Maarten is met stomheid geslagen. Hij heeft duizend vragen, maar de film begint en wat kan hij zeggen? Zwijgend legt hij een hand op haar hand. Na de film, waarvan Maarten nog steeds niet weet waar die over ging, vraagt hij alleen: “Hoe erg is het?”  Marijke haalt haar schouders op.

 

Toch nog snel …

Maarten googelt wat en ontdekt dat borstkanker heel goede prognoses heeft. Toch kijkt hij nog wat verder. ‘Alles maar regelen’ voor en na iemands overlijden vergt een volmacht. Dat geldt zowel voor medische beslissingen als voor haar financiën en dus ook een eventuele erfenis. Hij leest op de website van een notaris dat hij minstens een handtekening nodig heeft van Marijke en downloadt een formulier. Het zit in zijn colbertje als ze de volgende keer naar de film gaan, maar het komt niet ter sprake.

Marijke gaat snel achteruit. Sneller dan verwacht. Zonder dat er iets is vastgelegd overlijdt ze. Samen met zijn broer Willem begraaft hij haar. Nu zijn ze nog maar met zijn tweeën.

 

Hoe stond ze ervoor?

Enige tijd later staat Maarten beduusd in Marijkes koopappartement. Hij weet eigenlijk zo weinig van haar: had ze schulden? Hoe stond ze er financieel voor? Waar was ze verzekerd en waarvoor? Is er een testament? Hij vindt nergens verzekeringspapieren of bankoverzichten, laat staan een lijst met wachtwoorden.

 

Broers

Willem reageert verontwaardigd dat Maarten de nalatenschap afwikkelt: waarom wist hij daar niets van? Hoe komt Maarten aan de sleutel van haar huis? Hij was toch even goed haar broer? Willem zet zijn hakken in het zand. Maarten snapt het niet: ze hadden toch nooit gedoe?

De notaris informeert ze alleen heel zakelijk over rechten en plichten en constateert dat er niets is vastgelegd. Flink wat notarisrekeningen later mompelt Willem dat langer wachten alleen maar geld kost en geeft met frisse tegenzin Maarten het heft in handen.

 

Beneficiair aanvaarden

Maarten komt uiteindelijk bij een andere notaris terecht die hem allereerst formeel een volmacht bezorgt om alles af te wikkelen. Ook adviseert ze hem de erfenis beneficiair te aanvaarden. Dat betekent dat Maarten en Willem de ‘boedel” onder voorbehoud  aanvaarden, en de erfenis alleen accepteren als deze positief is. Zo draaien zij niet uit eigen zak op voor eventuele schulden van Marijke.

Vervolgens verwijst ze hem naar allerlei centrale registers waar alle financiële gegevens en papieren te vinden moeten zijn. Maarten doet dit zelf om de kosten te drukken.

 

Erfenis

Samen met Willem zoekt hij de persoonlijke spullen uit en haalt Marijkes woning leeg. De broers spreken amper tegen elkaar. Drie maanden na haar overlijden zetten ze het appartement te koop, want de vaste lasten lopen maar door. Ze accepteren een wat lager bod dan waar ze op gehoopt hadden, om er maar vanaf te zijn. Door de overwaarde van het appartement kunnen ze alle kosten en de erfbelasting net betalen en blijft er voor beide broers nog een klein bedrag over.

 

Pijnlijke gesprekken

De afwikkeling van de nalatenschap kost Maarten ongeveer een jaar. Inmiddels heeft hij met zijn vriendin een paar dingen op papier gezet voor als een van beiden plotseling komt te overlijden. Daarvoor hebben ze een nabestaandenbegeleider ingeschakeld. Met de checklists die ze krijgen houden ze overzicht en vergeten ze niets. De nabestaandenbegeleider verzorgt veel zaken die de notaris na het overlijden van Marijke heeft gedaan.

Maarten en zijn vriendin maken een lijst met alle belangrijke documenten, verzekeringen en bankrekeningen en geven elkaar een volmacht ‘voor als’. Ze spreken af hier elke vijf jaar naar te kijken, hoe pijnlijk ook. Want achteraf alles uitzoeken kost veel te veel tijd en is nog veel pijnlijker.

 

Dit artikel is gebaseerd op een situatie in de praktijk. Helaas gebeurt het vaak dat mensen na het overlijden een dierbare  achterblijven zonder dat belangrijke zaken geregeld zijn.

Door de zaken die je geregeld wilt hebben op papier te zetten én formeel vast te leggen kan veel narigheid worden voorkomen.

Wil jij vastleggen wat er na jouw overlijden of dat van een naaste moet gebeuren? En wil je hier advies over of hulp bij? Neem nu vrijblijvend contact op!