Nabestaandenzorg begint bij leven! 06 -15 35 51 08 info@nabestaandenzorg-delft.nl

Alles goed geregeld voor nu en later!

 

Wat gebeurt er als je ziek wordt en je niet meer alles zelf kunt? Wat als je zelf niet meer kunt aangeven wat je belangrijk vindt? Hoe regel je de financien? Hoe weten jouw naasten en de zorgverleners wat jouw wensen zijn? Hoe maak je de  keuze voor een bepaalde zorginstelling en wie helpt jou hierbij?
En zijn je naasten op de hoogte van je wensen? Weten ze waar ze belangrijke informatie kunnen vinden?

Ik help je om de situatie in kaart te brengen en alles vast te leggen. Het geeft rust om te weten dat alles geregeld is.

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een dossier waarin je alle belangrijke gegevens opneemt voor wanneer je dat persoonlijk niet meer kunt. Je kunt bijvoorbeeld iemand benoemen die namens jou belangrijke financiële en medische beslissingen neemt. Je kunt een naaste vragen om je belangen te behartigen, of je kunt een onafhankelijke professional aanwijzen als gevolmachtigde.

Je levenstestament zorgt ervoor dat een gevolmachtigde jouw wensen op financieel en medisch gebied zoveel mogelijk kan uitvoeren. Heb je geen gevolmachtigde aangewezen en ben je zelf niet meer in staat om je belangen te behartigen? Dan moet de kantonrechter een bewindvoerder of curator benoemen om je belangen te behartigen. Het is niet zo dat je partner (of je kinderen) automatisch jouw belangen mogen behartigen. Met een levenstestament voorkom je mogelijke bemoeienis door een bewindvoerder of curator. In het levenstestament laat je opnemen voor welke handelingen de volmacht geldt, en onder welke omstandigheden de volmacht ingaat. Door het nemen van deze voorzorgsmaatregelen kun je jezelf en je naasten veel ellende besparen.

 

Persoonlijk document

Het levenstestament bestaat uit een levensdossier en een notariële volmacht. In het levensdossier leg je alle praktische informatie vast zodat degene die je belangen behartigt al je zaken kan regelen en op de hoogte is van je wensen. In het levensdossier staan je persoonlijke gegevens, je medische gegevens, je financiën en verzekeringen, je uitvaartwensen en eventueel een codicil.

Nadat je je levensdossier hebt opgesteld maakt de notaris een notariële akte op die samen met het levensdossier het levenstestament vormt. De notaris registreert dit in het Centraal Levenstestamentenregister, zodat dit altijd terug te vinden is.

Neem nu vrijblijvend contact op voor meer informatie. 

 

“Ons eerste gesprek voelde voor mij gelijk goed en ik ben dankbaar voor jouw vakkundige begeleiding!”

 

Belangrijke zaken vastleggen

Na het overlijden van een dierbare moeten er veel zaken geregeld worden en belangrijke beslissingen worden genomen.  Het is voor de nabestaanden vervelend als zij eerst op zoeken moeten naar belangrijke informatie. Ook zijn nabestaanden vaak niet op de hoogte wat de wensen van de overledene waren met betrekking tot de uitvaart, herplaatsing van huisdieren etc.  Het geeft mensen rust om te weten dat belangrijke zaken rondom hun overlijden zijn geregeld. Dit geeft ze een goed gevoel om zelf de regie te houden en te weten dat hun afscheid en nalatenschap wordt uitgevoerd zoals zij dit wensen. 

Wij helpen je graag bij het vastleggen van jouw wensen.

 

Persoonlijk document

Het levenstestament is een persoonlijk document waarin belangrijke zaken tijdens jouw leven, en na jouw overlijden, worden vastgelegd. Het is een leidraad en geeft inzicht aan jouw naasten in belangrijke administratieve zaken. Dat zijn bijvoorbeeld financiele gegevens en verzekeringen, wilsverklaringen, uitvaartwensen en eventueel een (levens-)testament.

Daarnaast regel je in het levenstestament wie jouw medische en financiele belangen voor je gaat behartigen wanneer je hier zelf (tijdelijk) niet toe in staat bent.

Het levenstestament is een document op maat dat in een oogopslag duidelijk maakt wat jouw wensen zijn voor alles wat je achterlaat en wat je dierbaar is. Door jouw wensen rondom het overlijden, de uitvaart en de nalatenschap vooraf te regelen en vast te leggen, geef je jouw nabestaanden meer tijd en ruimte voor het afscheid nemen en het verwerken van het verlies. En je kunt het levenstestament op een later moment aanpassen als de omstandigheden gewijzigd zijn.

Neem gerust met mij contact op om je hierover verder te informeren.

Over ondersteuning bij de afwikkeling na een overlijden kun je meer lezen op de pagina over Nabestaandenzorg.

Wil je graag hulp bij jouw administratie? Je kunt hier meer over lezen op de pagina over Seniorenadministratie.

Contact

Yvonne Sanli
06 -15 35 51 08
info@nabestaandenzorg-delft.nl

KvK inschrijfnummer: 71598413

Nabestaandenzorg-Delft helpt je bij:

  • Het ordenen en bijhouden van jouw administratie
  • Het openen en/of opbergen van de post
  • Het invullen van formulieren
  • Het aanvragen van voorzieningen bij jouw gemeente, of toeslagen bij de Belastingdienst
  • Het betalen van rekeningen
  • Belastingaangiften
  • Het onderhouden van contacten met instanties.