Nabestaandenzorg en vergoeding via de uitvaartverzekering: hoe zit dat?

In de moeilijke tijd vlak na het overlijden van een dierbare komt er veel op de nabestaanden af. Er moeten allerlei juridische en administratieve zaken geregeld worden. Op korte termijn moeten er allerlei belangrijke beslissingen genomen worden.

Als je bang bent om het overzicht kwijt te raken dan is het fijn als er een nabestaandenbegeleider naast je staat. Die kan je helpen overzicht te krijgen. Ook kan ze je werk uit handen nemen, als je dat wilt. Zo heb jij de aandacht en tijd voor jouw rouwproces en andere dingen die belangrijk zijn.

De kosten voor nabestaandenbegeleiding kunnen in veel gevallen worden vergoed via de uitvaartverzekering van de overledene. Of dit daadwerkelijk het geval is hangt af van het soort uitvaartverzekering dat de overledene had afgesloten.

Samen met Uitvaartverzekering.nl leg ik je graag uit hoe dit zit.

 

Drie soorten uitvaartverzekeringen

Er zijn in feite drie soorten uitvaartverzekeringen: de naturaverzekering, de kapitaalverzekering en de combinatieverzekering. De kapitaalverzekering, ook wel ‘geldverzekering’ genoemd, biedt van deze drie verzekeringen optimale keuzevrijheid. De naturaverzekering biedt eigenlijk geen keuzevrijheid als het aankomt op nabestaandenzorg. Als nabestaande ben je vaak aangewezen op de consulenten die zijn aangesloten bij de verzekeraar. Bij de combinatieverzekering is het goed om te letten op de hoogte van het bedrag dat vrij te besteden is. Is dit genoeg om de nabestaandenzorg te bekostigen?

Als de uitvaartverzekering van de overledene de kosten voor nabestaandenzorg niet (volledig) dekt, dan worden deze uit de nalatenschap of door de nabestaanden zelf betaald.

Op Uitvaartverzekering.nl vind je meer informatie over de verschillende soorten uitvaartverzekeringen en de mogelijkheden die zij bieden voor vergoeding van nabestaandenbegeleiding.

 

Regel het goed voor jouw nabestaanden

Stel dat jouw nabestaanden hulp nodig hebben bij de afwikkeling van jouw nalatenschap, vind je het dan belangrijk dat zij zelf kunnen beslissen wie ze inschakelen voor nabestaandenzorg? En heb je al een uitvaartverzekering afgesloten? Kijk dan in de polis na of nabestaandenbegeleiding wordt vergoed, en of de nabestaanden hier een vrije keuze in hebben wie ze hiervoor willen inschakelen.

Heb je nog geen uitvaartverzekering afgesloten? Of ben je bang dat de dekking te laag is? Ook op latere leeftijd is het meestal nog mogelijk om je (bij) te verzekeren. Laat je bij het kiezen van een verzekeringspolis eventueel adviseren door een onafhankelijk bureau. 

Deze gastblog is tot stand gekomen in samenwerking met Uitvaartverzekering.nl, omdat wij het belangrijk vinden dat nabestaandenzorg, en de vrije keuze hierin, voor zoveel mogelijk nabestaanden toegankelijk is.