Minderjarige kinderen en erfenis

Onlangs is mijn nicht bevallen van haar tweede kindje. Toen ik bij haar op bezoek was raakten we in gesprek over haar nalatenschap. Zij en haar partner wilden nu toch maar eens het een en ander gaan regelen voor als er iets met hen zou gebeuren. Verstandig! Mijn nicht vroeg of ik hun wilde helpen bij de voorbereiding voor het opstellen van hun testamenten.

Er gingen gelijk allerlei vragen door mijn hoofd:

Wie gaan er bijvoorbeeld voor de minderjarige kinderen zorgen als mijn nicht en haar partner allebei komen te overlijden? Ze hebben lang geleden al besloten dat ze goede vrienden als voogden voor de kinderen willen aanwijzen, maar als dit niet in hun testament wordt opgenomen dan blijft het bij een wens. Als er geen voogd is aangewezen, dan zal de rechter een voogd aanwijzen. De rechter zal hiervoor de mening van naaste familieleden willen horen. En dan kan het zomaar gebeuren dat de voogd die door de rechter wordt aangewezen niet de vrienden zijn die mijn nicht en haar partner in gedachten hadden!

De gezamenlijke voogden zijn zelf onderhoudsplichtig tegenover het kind, tot de leeftijd van 21 jaar. Zij hebben het recht en de plicht om het kind (de kinderen) te verzorgen en op te voeden. Zij mogen het niet uit handen geven, aan bijvoorbeeld een pleeggezin. Ook moeten zij de kosten voor de verzorging en opvoeding zelf betalen, en mogen zij die kosten niet betalen uit het vermogen van het kind (uit de erfenis). Wel kan in het testament worden opgenomen dat de voogden bepaalde uitgaven mogen doen uit het vermogen van het kind, bijvoorbeeld voor de kosten voor studie of verbouwing van de eigen woning om een extra kamer te creƫren.

Dan komt er gelijk een andere vraag bij mij op: wie gaat het vermogen van de kinderen (de erfenis) beheren? Zijn dit ook de voogden, of wordt iemand anders in het testament aangewezen die als testamentair bewindvoerder het vermogen van de kinderen gaat beheren?

En wanneer mogen de kinderen over de erfenis beschikken? Als ze 18 jaar worden? Dat is nl. de leeftijd waarop de kinderen volgens de wet zelf over het vermogen mogen beschikken. Je kunt ook in het testament bepalen dat de erfenis die het kind krijgt (het vermogen) tot een latere leeftijd onder bewind staat, bijvoorbeeld totdat het kind 21 of 23 jaar wordt. Tot deze leeftijd is bereikt kan het kind alleen met medewerking van de bewindvoerder over het vermogen beslissen. Wel kan er een bepaling in het testament worden opgenomen voor welke zaken het kind het geld wel mag gebruiken, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis of voor studie.

De meeste jonge mensen denken niet na over het regelen van hun nalatenschap. Toch is het, zeker voor jonge gezinnen, belangrijk om na te denken over wat er geregeld is als voor het geval zij komen te overlijden. En als er niets geregeld is en de wet bepaalt, gaat het dan zoals je dat graag zou willen? Verstandig om hier eens over na te denken. En zo nodig in actie te komen!