Minderjarige kinderen en erfenis

Onlangs is mijn nicht bevallen van haar tweede kindje. Toen ik bij haar op bezoek was raakten we in gesprek over haar nalatenschap. Zij en haar partner wilden nu toch maar eens het een en ander gaan regelen voor als er iets met hen zou gebeuren. Verstandig! Mijn nicht vroeg of ik wilde helpen het opstellen van hun testamenten.

Als er minderjarige kinderen zijn, dan is het belangrijk om over een aantal vragen na te denken:

Wie gaat er voor de kinderen zorgen als jullie komen te overlijden?

Wat als beide ouders tegelijkertijd komen te overlijden? Bijvoorbeeld door een ongeval? Mijn nicht en haar partner willen hun beste vrienden als voogd aanwijzen, maar dit moet wel in een testament worden vastgelegd. Als er geen voogd is aangewezen, dan zal de rechter een voogd aanwijzen. De rechter zal hiervoor de mening van naaste familieleden willen horen. En dan kan het zomaar gebeuren dat de voogd die door de rechter wordt aangewezen niet de vrienden zijn die mijn nicht en haar partner in gedachten hadden!

Moeten de voogden de onderhoudskosten voor de kinderen zelf betalen?

De gezamenlijke voogden zijn zelf onderhoudsplichtig tegenover het kind, tot de leeftijd van 21 jaar. Zij hebben het recht en de plicht om het kind (de kinderen) te verzorgen en op te voeden. Zij mogen het niet uit handen geven, aan bijvoorbeeld een pleeggezin. Ook moeten zij de kosten voor de verzorging en opvoeding zelf betalen, en mogen zij die kosten niet betalen uit het vermogen van het kind (uit de erfenis). Wel kan in het testament worden opgenomen dat de voogden bepaalde uitgaven mogen doen uit het vermogen van het kind, bijvoorbeeld voor de kosten voor studie of verbouwing van de eigen woning om een extra kamer te creëren.

Wie gaat het vermogen van de kinderen (de minderjarige erfgenamen) beheren?

Afhankelijk van wat er in het testament geregeld is gaat de voogd het vermogen van de kinderen beheren. Het is ook mogelijk om in het testament iemand anders aan te wijzen die als testamentair bewindvoerder het vermogen van de kinderen gaat beheren.

De kinderen mogen zelf pas over de erfenis beschikken als ze 18 jaar worden?. Dat is namelijk de leeftijd waarop de kinderen volgens de wet zelf over het vermogen mogen beschikken.

Je kunt ook in het testament bepalen dat de erfenis die het kind krijgt (het vermogen) tot een latere leeftijd onder bewind staat, bijvoorbeeld totdat het kind 21 of 23 jaar wordt. Tot deze leeftijd is bereikt kan het kind alleen met medewerking van de bewindvoerder over het vermogen beslissen. Wel kan er een bepaling in het testament worden opgenomen voor welke zaken het kind het geld wel mag gebruiken, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis of voor studie.

We zijn nog jong, waarom nu al iets regelen? 

De meeste jonge mensen denken niet na over het regelen van hun nalatenschap. Toch is het, zeker voor jonge gezinnen, belangrijk om na te denken over wat er geregeld is als voor het geval zij komen te overlijden. En als er niets geregeld is en de wet bepaalt, gaat het dan zoals je dat graag zou willen? Verstandig om hier eens over na te denken. En zo nodig in actie te komen!